När uppfanns flygplanet?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
När uppfanns Flygplanet (till ett skolarbete)
Svar: 

På webbsidan Flygplansfakta hittar du en artikel om flygplanets historia.  Det beror på vad du menar med flygplan. Det har gjorts många olika försök att flyga. "Under slutet på 1800-talet började man experimentera på många olika håll med flygning, med principen tyngre än luft. Otto Lilienthal var troligen den första som flög ett glidflygplan som svävade fritt." står det i artikeln. Mellan 1891 och 1896 skapade han ett glidflygplan som kunde göra mycket korta flygningar. Hans arbete inspirerade sedan bröderna Wright att experimentera vidare.  I artikeln kan du läsa följande: "De började experimentera med flera olika modeller och konstruerade en förbränningsmotor som installerades i en biplan med två skjutande propellrar. 1903 lyckades de göra den första flygningen, detta blev starten till en snabb utveckling av flygplan. Detta ledda även till utvecklingen av kolvmotorn." Vidare kan du läsa att "1931 byggdes det första planet som var drivet av fyra motorer, som totalt kunde ta 16 passagerare och kunde flyga på 2 000 meters höjd.".

Även på Wikipedia kan du läsa om Otto Lilienthals försök med glidflyg och sedan Bröderna Wrights utveckling. 

2 december 2015 - 11:54