när tar oljan slut?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur lång tid tar det tills all olja i världen är slut?
Svar: 

När en söker på webben finner en att forskarkåren inte står enad kring denna fråga. Några menar att den tar slut runt 2067 om användningen fortgår i samma takt som nu. Andra mear att den aldrig star slut. Jag skickar några länkar i ämnet:
https://www.di.se/artiklar/2014/7/1/da-tar-oljan-slut/
https://www.aktuellhallbarhet.se/forskare-oljan-kommer-aldrig-att-ta-slut/
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/tar-oljan-slut
http://illvet.se/naturen/raamnen/fraga-oss-hur-lange-racker-vara-oljeres...
https://aleklett.wordpress.com/2016/09/15/uppsala-nya-tidning-tar-oljan-...

15 november 2017 - 12:49