Statlig finansiering av entreprenörsskap

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
När startades statlig finansiering av entreprenörskap i Sverige och i världen? Vilket land var först?
Svar: 

Det har funnits en mängd olika statliga myndigheter genom åren som sysslat med detta, men man kan skönja en linje från Statens uppfinnarnämnd, som startades 1940 i samband med Andra världskriget, http://romanusfonden.org/Filer/Valkommen/Harald_Romanus.pdf,  via Svenska uppfinnarkontoret och sedan myndigheter som STU (Styrelsen för teknisk utveckling, start 1968), NUTEK och de som sköter frågan i dag nämligen Tillväxtverket. För att få ett utförligt svar på din fråga så föreslår jag att du vänder dig till Tillväxtverket. De har också bäst koll på frågan ur ett internationellt perspektiv.
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/omtillvaxtverket/kontaktaoss.4.3c4088c81204cca906180001034.html

16 december 2014 - 16:52

Kategorier