När startade kalla krigen mellan Ryssland och Finland?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
när startade kalla krigen mellan ryssland och finland och ge mig mer fakta tack!
Svar: 

Kalla kriget var en konflikt mellan å ena sidan USA och stora delar av västvärlden, och å andra sidan Sovjetunionen och deras allierade i främst Östeuropa. Konflikten pågick mellan åren 1945 och 1991 och kan betecknas som ett vilande krig där krigshotet alltid var närvarande, men aldrig ledde till ett regelrätt krig mellan de båda sidorna. För Finlands del medförde grannskapet med Sovjetunionen och de förlorade krigen mot Röda armén under andra världskriget, att landet inte hade möjlighet att bedriva en självständig utrikespolitik. Läs mer via följande länkar:

Kalla kriget 1945-1991
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/kalla-kriget#
Finland under efterkrigstiden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finland_under_efterkrigstiden

12 september 2017 - 13:16

Kategorier