När skrev Sverige på FN:s konvention om mänskliga rättigheter?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
När skrev Sverige på Fn:s konvention om de mänskliga rättigheterna?
Svar: 

Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare utvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de anslutna staterna. I följande dokument ser du vilka konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till, med uppgift om datum för Sveriges undertecknande, ratifikation, ikraftträdande m.m.:
Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat 
http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/303/konventioner-om-manskliga-rattigheter-som-sverige-har-undertecknat-pdf

22 maj 2016 - 14:00