När och varför började man med museum?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
När och varför började man med museum och vilket är världens äldsta.
Svar: 

Svaret på frågan beror lite på hur man definierar ordet museum. Samlingar med föremål är kända sedan mycket långt tillbaka och Nationalencyklopedin nämner som äldsta exempel den ”babyloniske kungen Nabonid, som  på 500-talet f.Kr. hade en samling sumeriska och gammalakkadiska föremål och inskrifter, varav somliga ca 2000 år gamla.” Mer om detta ”museum” kan du läsa i följande artikel:

Hon inredde världens första museum i ett tempelrum
https://www.svd.se/hon-inredde-varldens-forsta-museum-i-ett-tempelrum

Några museer i egentlig mening existerade dock inte i den antika världen och inte heller i romarriket. Medeltida furstars privata samlingar kom senare ofta att ligga till grund för de samlingar som öppnades för allmänheten under upplysningstiden och först då, på 1700-talet, började man använda termen "museum". Som det första museet i modern mening brukar man räkna British Museum i London, grundat 1753.
Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/museum (hämtad 2017-06-28)

24 juni 2017 - 22:18

Kategorier