När fick Sverige allmän rösträtt?

Besvarad av Johanna Svensson
Fråga: 
När får Sverige allmän rösträtt för män och kvinnor? Varför just då tror du?
Svar: 

1918 fick de flesta kvinnor och män rösta i kommunfullmäktige och 1919 togs beslutet att kvinnor kunde rösta även i riksdagsvalet. Alla människor hade dock inte rösträtt, till exempel fick personer som satt i fängelse inte rösta. 
Du kan läsa mer om införandet av allmän rösträtt och varför den infördes här:

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/demokratisering/rostratt/

och: 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-hist...

28 maj 2018 - 12:19