Barnböcker, vilken ålder?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
När det gäller våldsfilmer så arbetar man fram en åldersgräns för att visa på när man kan anse att barn klarar av/inte klarar av filmen. Hur ska man resonera kring skönlitterära böcker som exempelvis John Boynes "pojken i randig pyjamas" som handlar om koncentrationsläger under andra världskriget. Klarar barn att läsa vad som helst men inte se på film? är det någon skillnad kring att läsa och bygga sig en egen bild eller att få bilden kar via film? samt är det någon som forskat kring detta med ålder och mognad kring berättelser och böcker kontra film?
Svar: 

Barnböcker åldersindelas på bibliotek, det vanligaste är via SAB-systemet http://sv.wikipedia.org/wiki/SAB:s_klassifikationssystem Grundindelningen är Hcf (upp till ca 6 år) Hcg (till ca 12) och Hc,u eller Hce,u (ungdomböcker). Kontakta Svenska barnboksinstitutet http://www.sbi.kb.se/ så kan de säkert hjälpa dig mer.

24 maj 2013 - 9:41

Kategorier