När byggdes de första kyrkorna i Sverige i nygotisk stil ("eslövsgotik")

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
När byggdes de första kyrkorna i Sverige i nygotisk stil ("eslövsgotik")? När slutade man bygga kyrkor i denna stil i Sverige?
Svar: 

Arkitekter som Carl Georg Brunius  inspirerade till att ta upp gotiska och romanska element  i den svenska arkitekturen och ett flertal svenska arkitekter ägnade sig åt den nygotiska stilen under senare delen av 1800-talet. I Örebro restaurerades Sankt Nikolai kyrka i nygotisk stil mellan 1863 och 1900.
Det nedsättande begreppet  ’eslövsgotik’ användes först om kyrkan i Eslöv som är invigd 1891 och är ritad av Carl Möller. Men den arkitekt som främst förknippas med begreppet är Helgo Zettervall. Han har ritat ett stort antal kyrkobyggnader, bland annat Allhelgonakyrkan i Lund som byggdes mellan 1887 och 1891.
’Eslövsgotik’ har använts också till profana byggnader, industribyggnader och privata bostäder.
Några länkar att använda: 
http://blog.svd.se/historia/2014/10/04/eslovsgotik/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/l...
Litteratur: 
Fernlund, Siegrun: "Ett Herranom värdigt tempel" : kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912 (1982).

7 april 2015 - 9:55