När börjar varje årstid?

Besvarad av Fanny Halling
Fråga: 
När börjar varje årstid?
Svar: 

När årstiderna börjar varierar lite beroende på hur man ser på det här med årstider. 

Här i Sverige brukar vi gå efter klimatet och värmen, medan många engelsktalande länder istället tittar på det ur ett astronomiskt perspektiv, alltså hur jordens omloppsbana rör sig runt solen. Ett tredje sätt är att se det kalendariskt genom att det är vår i mars, april och maj, sommar i juni, juli och augusti, höst i september, oktober och november samt vinter i december, januari och februari. Precis som i den gamla barnsången om årstiderna som många av oss lär oss som små. 
Källa: Wikipedia, sökord Årstid: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rstid

Meteorologerna på SMHI utgår som sagt från temperatur (alltså hur varmt eller kallt det har varit under en viss tidsperiod), vilket gör att våren kommer tidigare till södra Sverige än längre upp i landet till exempel. Är medeltemperaturen över 0 grader i en vecka är det vår enligt SMHI, men det tidigaste datumet för våren är bestämt till den 15 februari för att hålla indelningen någorlunda jämn. Sedan kan det dröja in på maj månad innan de nordligaste belägna städerna får vår enligt den här beräkningen. Vinter blir det under den period när dygnsmedeltemperaturen varaktigt är 0°C eller lägre och sommar som att den varaktigt är 10°C eller högre. Följaktligen är det vår respektive höst då dygnets medeltemperatur är större än 0°C men mindre än 10°C. 
Källa: SVT, När kommer våren: https://www.svt.se/vader/fragor_och_svar/nar-kommer-varen 
Källa: SMHI, Årstider: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/arstider-1.1082  

Ser man årstiderna utifrån ett astronomiskt synsätt, som i många anglosaxiska länder, börjar våren med vårdagjämningen som infaller runt den 20-21 mars varje år. Sommaren sätter då igång runt sommarsolståndet några månader senare vid 20-21 juni. Höstdagjämningen den 22-23 september markerar höstens inledning och vintern med vintersolståndet 21-22 december.  
Källa: Wikipedia, sökord Årstid: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rstid    

25 oktober 2018 - 15:47