När började vi i Sverige att rösta?

Besvarad av Monique Sandström
Fråga: 
när började vi i Sverige att rösta?
Svar: 

Allmän rösträtt infördes i Sverige 1919, då gällde det bara män som var 23 år eller äldre, som hade genomfört värnplikt,
inte var satta i konkurs, inte var omhändertagna av fattigvården och som inte var under straffpåföljd.

Kvinnor i Sverige fick rösträtt 1921.

Informationen ovan är tagen från Valmyndighetens hemsida, där går det att läsa mer om rösträtten i Sverige.
https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/rostrattens-historia.html

 

14 september 2018 - 8:30