När började man skriva på papper i Sverige

Besvarad av Bengt Hurtig
Fråga: 
När började man skriva på papper i Sverige och hur gammal är den äldsta boken som man har skrivit i Sverige (alltså inte köpt en färdig bok från annat land)?
Svar: 

Den första gången som vi vet att papper användes i Sverige är ca 1345. Då finns det bevarat en avskrift av ett skuldfordringsmål i Västerås (sv.wikipedia.org/wiki/Papperets_historia).
Den första i Sverige tryckta boken, Dialogus Creaturarum Moralizatus, kom ut 1483. Den första boken på svenska, Aff dyäfwisens frästilse, trycktes 1495 (sv.wikipedia.org/wiki/Boktryckarkonst).

22 maj 2019 - 19:10