När började man odla potatis?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vilket årtal började man odla potatis ?
Svar: 

Till Sverige kom potatisen 1658, då den odlades i Uppsalas botaniska trädgård. För konsumtion och jordbruksgröda introducerades den 1720 av Jonas Alströmer. Potatisen odlades i Sydamerika redan för ungefär 10000 år sedan.

Läs mer i Nationalencykolpedin: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/potatis#historik
och i Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Potatis#Historikhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Jonas_Alstr%C3%B6mer
och en liten film om Jonas Alströmer: https://www.youtube.com/watch?v=fc6rJ52azAY

 

4 september 2017 - 10:43