När började kvinnor använda långbyxor i Sverige

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
Vilket år började svenska kvinnor använda långbyxor omväxlande med kjol?
Svar: 

Kvinnor bar på 1800-talet kjolar som var både vida och tunga och rörlighetsförmågan begränsades bland annat av detta.När tvåhjulingen kom på 1880 talet, kunde kjolen dessutom fastna i cykelns hjul. Men plagget bloomers(vida byxor som snördes ihop vid vristerna) möjliggjorde cykling för kvinnor.
 

År 1896 skrev Idun att i frågan om cyklande kvinnor i Sverige ska bära knäbyxa eller kjol så vinner kjolbärandet. Cykelbyxdräkter var ovanliga på svenskorna.

I början av 1900-talet var det ännu ovanligt för en kvinna att äga ett par långbyxor i någon form. Olika svenska tidningar skriver 1911 om kvinnor som burit byxklänningar i Stockholm. 

Skiddräkten har haft betydelse för utvecklingen av kvinnors sportkläder och därmed byxor. Allt fler kvinnor åkte längdskidor på 1890-talet. Kvinnor som åkte skidor i början bar kjol, eftersom det var en del av dräkten för skidåkning. I På skidor (Skid- och friluftsfrämjandets årsbok) menade man att kjolen blev tung och blöt i samband med skidåkandet. Ett förslag på skidbyxor snävare än bloomers läggs då i boken fram. I Idun år 1925 understryks det att en kort kjol gärna kan bäras ovanpå skidbyxorna om det känns lämpligare för kvinnan. Hellånga byxor i samband med skidåkning börjar svenskorna använda på 1930-talet. Under samma decennium blir det allmänt accepterat för kvinnor att bära byxor helt synliga (otäckta) vid utövandet av alla sporter.

Källor:
 

Wikipedia:    https://sv.wikipedia.org/wiki/Byxor#cite_note-5
Nordiska museet :   http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1304843/FULLTEXT01.pdf

 

27 augusti 2020 - 10:49

Kategorier