När blir något genetiskt?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Man säger att något är ärftligt, genetiskt. Ibland fysiskt och ibland kopplat till beteende. Far och son kan t.ex ha samma utseende på respektive näsor eller öron. Så när blir något genetiskt? Någon gång måste anlagsöverföringen börjat. Kan det gå på en generation?
Svar: 

Genetik är ett stort och komplicerat område, där forskningen hela tiden gör framsteg, men där det också finns mycket kvar att studera. Du kan läsa mer om genetik, hur egenskaper ärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar samt hur förändringar av gener uppstår på följande webbplats:
https://genteknik.nu/genetik_genteknik/

Intressant läsning om generna och deras betydelse finns även i följande artiklar:
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/adhd-kan-bero-pa-generna
http://illvet.se/manniskan/dina-gener-gor-dig-gammal
https://ekonomistas.se/2015/03/17/kan-vi-paverka-var-egen-intelligens-vad-du-tror-paverkar-hur-val-du-lyckas/

23 februari 2018 - 20:07

Kategorier