När blir ett dike en kanal? När blir en kanal en å? När blir en å en flod?

Besvarad av Emma Johansson
Fråga: 
När blir ett dike en kanal? När blir en kanal en å? När blir en å en flod?
Svar: 

Ett dike är en grävd ränna för avvattning av mark, medan kanaler är konstgjorda vattenvägar som används för sjöfart eller att transportera vatten. Det finns också bevattnings- och dräneringskanaler. Åar och floder är naturligt bildade vattendrag. Floder är större än åar. Källa: Nationalencyklopedin www.ne.se Gränsen mellan vad som kallas å och flod (eller älv) är lite flytande. Du kan läsa mer om det här:
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattendragsnamn-1.22489

3 oktober 2017 - 21:07

Kategorier