När blev Sverige ett land?

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
När blev Sverige ett land?
Svar: 

Att Sverige blev ett land nån gång mellan 500 och 1300 e Kr kan nog de flesta enas om. Anledningen till det breda tidsspannet är att det finns olika svar på frågan bl a beroende på hur man tolkar begreppet land/rike. 

I tidskriften Populär historia finns en intressant artikel där två arkeologer diskuterar just När Sverige blev ett rike http://popularhistoria.se/artiklar/nar-blev-sverige-ett-rike (hämtad 2018-02-18)

I nationalencyklepedin kan du läsa att "ca 1000–1300, stabiliserades i Sverige en riksenhet med en statsbärande kungamakt" i artikeln Kristnandet och rikets framväxt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/historia/kristnandet-och-rikets-framväxt 
(hämtad 2018-02-18)

16 februari 2018 - 20:21

Kategorier