När bildades kristendomen

Besvarad av Magnus Lind
Fråga: 
när bildades kristendomen
Svar: 

Vår tidräkning utgår från det år man tror Jesus föddes. Cirka år 30 korsfästes han av romarna. Därefter bildades kristna församlingar runt om Medelhavet. På 100-talet var kristendomen väl etablerad inom Romerska riket och de kristna var tidvis förföljda eftersom de vägrade att se kejsaren som en gud.

Källa:
Internet: Bibelfrågan
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/kristart.htm

9 april 2015 - 12:17

Kategorier