När ber muslimer

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
När ber muslimer
Svar: 

Eftersom Islam startade innan alla hade klockor beror det på när solen går upp eller ner. Muslimer ska be fem gånger per dag, vilket kallas för Salah. Från Wikipedia "Den första bönen är gryningsbönen, strax före solens uppgång. Den andra bönen är middagsbönen, när solen börjat återigen börjat sjunka. Ungefär två timmar före solnedgången sker eftermiddagsbönen. De två sista bönestunderna är solnedgångsbönen och kvällsbönen." för mer https://sv.wikipedia.org/wiki/Salah Det finns också diverse tidtabeller för nutidens muslimer där de kan se vilka tider som gäller t.ex. https://islam.nu/bonetider-stader/boenetider-i-stockholm

14 maj 2019 - 11:24

Kategorier