När är brugden könsmogen och hur gammal kan den bli?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
När är brugden könsmogen och hur gammal kan den bli?
Svar: 

Brugden är världens näst största fisk, och det finns en hel del som vi inte vet om den. Exempelvis råder det delade meningar om hur en åldersbestämmer brugd och när könsmognaden infaller.

​Med det sagt räknas det ofta med att hanar blir könsmogna vid 12-16 års ålder, och honor vid 20 års ålder. Reproduktionstakten är långsam. Förmodligen är en brugd dräktig i mellan ett och tre år.

​Vad gäller hur gammal en brugd kan bli, så är även det okänt, men troligen är livslängden ca. 50 år.

​Läs mer om brugd i SLU:s artdatabank, hos Havs och vattenmyndigheten och i Allt om vetenskap:

http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102129

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/brugd.html

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/brugden-en-enorm-haj-med-jattegap

14 april 2018 - 23:35