När används presens s inom engelskan ?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
När används presens S innom engelskan
Svar: 

Ändelsen s i presens används på verb i presens i tredje person, alltså han, hon, den, det. He plays. The dog plays. Du kan läsa mer om presens s på kursnavets sida

5 februari 2018 - 12:30

Kategorier