När används formellt och informellt språk för samma sak?

Besvarad av Urban Lindqvist
Fråga: 
När formellt och informellt språk används för samma sak?
Svar: 

Mycket av svenska språket är varken formellt eller informellt och kan därför användas i de flesta situationer, men när det finns olika formella sätt att uttrycka något används det formella helst i formella sammanhang och det informella i informella sammanhang. Ett exempel: Om man talar om priset på en vara kan man allmänt säga att det är ett "bra" pris, ifall man tycker det. Det är varken särskilt formellt eller informellt. I ett mer formellt sammanhang, till exempel en juridisk text, kan det i stället passa bättre att tala om ett "skäligt" pris, vilket betyder samma sak men är lite mer formellt. Och tvärtom kan det i en mer vardaglig och informell situation vara mest naturligt att tala om ett "schyst" pris, ifall det är det naturliga uttryckssättet bland dem man talar med.

Oftast är det alltså så att ord och uttryck som anses vara formella eller informella används i de sammanhang där de passar bäst, medan neutrala ord kan användas i de flesta sammanhang. Ett annat exempel är om något anses vara "dåligt". I ett informellt sammanhang, till exempel bland nära vänner, skulle många säga "skitdåligt". Men i en formell text, såsom en statlig utredning, skulle man aldrig skriva "skitdåligt", utan där skulle man använda antingen ett neutralt uttryck som "dåligt" eller något mer formellt som "av undermålig karaktär". Det är alltid sammanhanget som avgör vad som passar. Men på en del ställen, särskilt internetforum där det är många olika människor som skriver olika saker, blandas formellt och informellt språk, även om det informella oftast dominerar.

25 maj 2017 - 18:05

Kategorier