När använder man tecknet ;?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
När använder man tecknet ;?
Svar: 

Semikolon ( ; ) är ett skiljetecken som introducerades 1494, av den italienska formgivaren och typografen Aldo Manuzio.

​Rent språkligt används semikolon på två sätt.

​Dels kan det användas mellan satser, då punkt känns för starkt och komma för svagt. Som t.ex. "Amanda var mycket trött; en kvart senare gick hon och lade sig" 

​Och dels kan det användas för att avskilja grupper från varandra i uppräkningar. Som t.ex. "I glasskiosken fanns en mängd olika varor: dagstidningar och tidskrifter; tobak, frimärken och lotter; glass, godis och läsk."

​Semikolon används också i flera programspråk, och ibland även i matematiska formler.

​Läs mer om semikolon på följande sidor:

Språktidningen: http://spraktidningen.se/tags/semikolon   

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Semikolon

Exemplen ovan är hämtade från artikeln "Fira semikolonets dag" i Språktidningen och Wikipedia.

5 november 2018 - 17:45

Kategorier