Namnet på författare?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Namnet på författare för boken: Drottning Dragas kärleksäventyr, utgåva 1903, eller översättarens namn på svenska språket?
Svar: 

Enligt Libris, Kungliga bibliotekets katalog så är författaren till boken om den serbiska drottningen Draga anonym, en "hofman" som undertiteln anger samt översättningen gjort från ett "odefinierat språk"
http://libris.kb.se/bib/1727379?vw=full&tab3=marc

29 maj 2019 - 8:46