Nagellackets historia

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Vem kom på nagellack?
Svar: 

Nagellack i form av lacklösning, började användas i början av 1900-talet. Men långt dessförinnan hade man på olika sätt oljat in och färgat naglar på olika sätt. Så att namnge en särskild "uppfinnare" verkar svårt.

Läs gärna mer i ett examensarbete från Finland med titeln Nagellack - en teoretisk studie om nagellackets historia, utveckling och nagelvård där du bland annat kan följa nagelförsköningskonsten de senaste 5000 åren och hur denna spridit sig i världen.
How Stuff Works artikel The colorful history of nail polish kan du bland annat läsa att det var tack vare uppfinnandet av billack (!) som man kom på ett sätt att framställa just färgat lack att måla på naglarna. Tidigare användes till exempel oljor, gelatin, vax och henna.

23 december 2018 - 17:36