Nå tidskriftsartiklar hemifrån

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Jag behöver få tag på en vetenskaplig artikel i omvårdnad för skolsköterskor. Hur går jag tillväga? Kan jag söka hemifrån eller behöver jag komma in till bibliotek?
Svar: 

Det korta svaret är det beror på var du bor. För det beror på dels vilka tidskriftsdatabaser ditt bibliotek har och hur de väljer att tillgängliggöra dem.
De flesta som har databaser för tidskriftsartiklar har gjort dem tillgängliga för att nås hemifrån av sina användare. Undersök ditt biblioteks hemsida vad de har för databaser.
Det finns en massa digitalt material tillgängligt på webben. Ofta är dessa open access resurser svåra att söka i, men de finns. Till exempel finns Google Scholar i vilken du söker du söker specifikt efter artiklar. Du kan även söka efter "free articles online" och "open access" på google och hitta gratis resurser, var dock kritisk i användandet av detta material och se till att du använder trovärdiga artiklar.

Lycka till!

14 april 2020 - 13:05

Kategorier