Muslimska seder vid dödsfall?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Pia Karlsson svarade på min fråga om muslimers sedvänjor vid dödsfall. Det tackar jag för. Jag läste också väldigt intressant redogörelse i Muslimguiden. Tyvärr är det inte svar på det väsentligaste jag vill veta. Jag misslyckades med att skicka en ny fråga i samband med att Pias svar kom. Nu vet jag inte exakt hur jag skrev vid första frågetillfället. Det stod i svaret att "Frågan har arkiverats här". När jag klickar där kommer jag till ett ställe där det står "Hittar inte sidan". Jag har skrivit till Gunilla Fors och påtalat bristerna i hemsidans utformning men hon menar att det skulle vara fel på min dator, vilket det inte är. Nu ska jag försöka formulera min fråga på förståeligt sätt: Mina närmaste grannar är från Irak och har bott i Sverige ca 10 år. Fruns mor, som hon inte träffat under hela den långa tiden, dog den 10 december och ca 1 vecka före årsskiftet började de ringa på hos mig och jag fick en tallrik av deras middag. De förklarade att det var(den muslimska) seden vid dödsfall i Irak: grannarna ska dela måltiden i sorgehuset. 1 jan kom ingen mer mat, förrän i torsdags. Jag fick förklaringen att varje torsdag i 40 veckor ska grannarna dela måltiden. Jag känner mig väldigt rådvill och skulle vilja ha reda på om jag nu ska få en tallrik mat varje torsdag under nästan ett år. Väldigt tacksam blir jag om jag skulle få veta, men jag förstår nu att det kanske är omöjligt. Vänliga hälsningar
Svar: 

Din ursprungliga fråga och svaret på den finns arkiverat här (och såvitt jag kan finna fungerar länken):
http://bibblansvarar.se/sv/svar/muslimsk-begravning

Sen är det nog, precis som du själv skriver, svårt att finna ett svar på om dina grannar kommer att fortsätta att dela sina måltider med dig.
Muslimer utgör inte någon homogen grupp, som delar alla synsätt och traditioner. I Irak tillhör majoriteten shiamuslimerna, men sunnimuslimerna utgör en stor grupp och även andra muslimska grupperingar finns. Det finns även flera olika befolkningsgrupper i Irak; de flesta är araber men det finns även en stor kurdisk befolkning. Man kan inte heller bortse från att sedvänjor ofta utvecklas lokalt och kan skilja sig från den ena bygden till den andra.

Jag har bläddrat igenom ett antal böcker om Islam men inte hittat mycket information utöver den du redan fått. Det mesta handlar om själva synen på döden och begravningen, men när det gäller familjens seder och bruk i samband med detta är det mer sparsamt och inte heller entydigt.
I den här skriften om Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut står det t.ex. så här: 
”Grannar, släktingar och vänner uppmanas att laga mat åt familjen de första dagarna. Familjen som har sorg ska inte behöva tänka på matlagning och de förväntas inte bjuda besökare på någonting, förutom kanske te eller kaffe.”
Och det stämmer ju inte riktigt med din beskrivning, så antagligen kan seder och bruk skilja sig åt väldigt mycket inom olika grupper eller inom olika landsdelar.

11 januari 2016 - 12:10

Kategorier