Muslimsk begravning

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
angående muslimers sedvänjor vid dödsfall och begravning
Svar: 

Från boken "Familjeliv och levnadsmönster bland Mellanösterns muslimer av Naser Khader
Sedvänjor och ritualer varierar lite från plats till plats. Dock är huvudlinjerna väldigt enhetliga.
Den döde lämnas i enrum i sju timmar och därefter tvättar kroppen noggrant. Därefter smörjes och sveps kroppen och läggs i kistan.
Begravningen ska ske inom fyrtioåtta timmar. Kistan bärs av män till begravningsplatsen där tas kroppen ur kistan och begravs liggande på höger sida med ansiktet mot Mekka.
Benen i graven får aldrig flyttas.

I boken eller på dessa websidor kan du läsa mer utförligt
Information från Sveriges begravningsbyråer:
http://www.begravningar.se/att-ordna-begravning/olika-begravningsformer/...

Islamguiden:
http://www.islamguiden.com/cermoni.shtml#.Vooqu_nhC70

2 januari 2016 - 22:33

Kategorier