Musikaliska utvecklingen ut mellan Renässansen och Barocken?

Besvarad av Nanna Ekman
Fråga: 
Hur såg den musikaliska utvecklingen ut mellan Renässansen och Barocken? Länka gärna exempel på profan och sakral musik ur de olika epokerna för att tydligare beskriva.
Svar: 

Sajten Musikhistoria har två utförliga artiklar om Renässansens och Barockens musik. Det finns exempel på båda sakral och profan musik.
Artikel om Renässansen

Artikel om Barocken

21 februari 2019 - 19:15

Kategorier