Musikalisk gestaltning på förskolor

Besvarad av Annika Nilsson
Fråga: 
Hur går det att skapa musikgestaltningen på en förskola?
Svar: 

Det finns flera författare som skrivit om hur man kan använda musik på olika sätt i förskolan. Nedan följer några exempel på böcker som du kanske kan ha användning av:

Barnet och musiken (2014) av Elin Angelo
Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld (2013) av Marie Eriksson
Musikvetenskap för förskolan (2012) Bim Riddersporre & Johan Söderman (redaktörer)
Musikspråka i förskolan : med musik, rytmik och rörelse (2012) av Mallo Vesterlund
Musikdidaktik i förskolan : att utveckla barns skapande förmåga (2015) av Cecilia Wallersted

13 december 2016 - 8:14