Mordfrekvens i Sverige

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Hej! Jag skulle vilja se mordfrekvensen i Sverige från 1980 och framåt. Tack.
Svar: 

I Sverige dör ungefär 100 personer av dödligt våld per år. Till dödligt våld räknas mord, dråp, och misshandel med dödlig utgång. I 70% av fallen med dödligt våld är gärningsmannen släkt eller bekant med offret. 

Den här siffran har varit ganska konstant sedan 1970-talet, och sett till befolkningsökningen har antalet offer för dödligt våld därmed minskat med ca. en tredjedel mellan 1990-talet till början av 2010-talet.

​Läs mer:

 

 

14 januari 2019 - 11:16