Mongolväldets utbredning och historia

Besvarad av Åsa Zetterström
Fråga: 
Var det mongolerna som stoppade muslimernas framfart en gång i tiden?
Svar: 

Djingis Khan skapade ett mongoliskt rike år 1206. Efter att ha erövrat stora områden, blev det världens största sammanhängande imperium år 1279. Det sträckte sig då över större delen av Asien och stora delar av Östeuropa. Så snart Djingis Khan hade dött började riket lösas upp.

Läs mer om tillkomsten, vilka områden som erövrades, utvecklingen och upplösningen av det så kallade mongolväldet på svenska wikipedia.

20 juli 2019 - 10:20

Kategorier