Molok

Besvarad av Annika Malmborg
Fråga: 
Hej! Jag undrar över avguden Molok som nämns i Gamla testamentet. Åsa Larsson har döpt en deckare till "Till offer åt Molok". Jag hade för mig att det var ett allmänt talesätt, att man "offrade något åt Molok", men när jag letat har jag inte hittat några belägg för att det faktiskt är så. Vet ni hur det ligger till, är det ett talesätt och var finns det belagt?
Svar: 

Jag kan inte hitta att uttrycket "offrade något åt Molok" är ett talesätt.

Beskrivningen av Molok i NE är som följer
"Moʹlok, Moloch , Molek, i Gamla Testamentet namn på en främmande gud,
någon gång identifierad med ammoniternas främste gud Milkom,
men oftast nämnd som en gud åt vilken avfälliga israeliter offrade barn genom att ”låta dem gå genom eld”.

Nationalencyklopedin, Molok. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/molok-(2) (hämtad 2018-01-15)

Om du är intresserad av ordstäv och talesätt så har Institutet för språk om folkminnen en spännande hemsida.

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/arkivvaskan/ord...

 

12 januari 2018 - 11:54

Kategorier