Modernismens ismer

Besvarad av Anna Wingårdh
Fråga: 
Jag är elev i årskurs 8 som ska göra en par minuters lång presentation om modernistisk konst utan att gå in i detalj och beskriva de olika -ismerna som modernismen omfattar. Har ni tips på var jag finner bra information?
Svar: 

Det var framförallt i Frankrike som modernismen inom konsten utvecklades i början på 1900-talet. Du hittar en hel del information om modernismen som konstriktning i Nationalencyklopedin, NE,  och om du så önskar vidare länkar till konstnärer inom denna konstriktning.

Artikel i NE om modernismen inom konsten

Här hittar du en konsthistorisk tidslinje, inriktad mot ungdomar, som även omfattar modernismen
Konsthistorisk tidslinje

Litteraturtips (böcker som du kan låna på ditt närmaste bibliotek):
Beckett, Wendy Bonniers stora bok om måleriets historia, 2007
Harrison, Charles, Modernismen, 2000

20 mars 2019 - 15:22