Minimalism och lycka

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Undersöker sambandet mellan minimalism och lycka. Kan ni ge tips på vetenskaplig litteratur och/eller artiklar?
Svar: 

Artiklar: 
Minimalism - an new mode of consumption?
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=603969

Minimalist life orientations as a dialogical tool for happiness
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03069885.2018.1523364

En del artikeldatabaser kostar pengar eller kräver inlogg. Om du inte lyckas läsa den artikel du söker kan du besöka ditt närmaste bibliotek och se vad de har för databaser att erbjuda, eller ännu bättre, ditt närmaste universitetsbibliotek. 

Här finns en studentuppsats som behandlar ämnet. I uppsatsen finns källor som kanske kan vara användbara.
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A838837&dswid=1473

Det verkar finnas väldigt många böcker om minimalism. Vet inte hur vetenskapliga de är, många verkar handla om personlig upplevelse, men nästan alla behandlar att lycka inte sitter i ekonomisk rikedom eller att ha många saker, utan att hitta lycka i upplevelser eller ett simpelt liv.
Här är en lista på 10 böcker på ämnet:
https://www.dmarge.com/2017/05/best-minimalism-books.html

Här är en bok som heter "The social psychologi of Latin American happiness", som inte handlar exakt om minimalism, men som handlar om att lycka inte sitter i materiella egendomar och rikedom.
"Latin America is one of the happiest regions in the world. However, this high subjective well beingdoes not correspond to the modern prototype of happiness which is based on the belief that richness and autonomy are the basic building blocks of a good life."
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-7203-7_3

Två svenska böcker om minimalism, Prylbanta och Hejdå saker:
https://www.adlibris.com/se/bok/prylbanta-farre-saker-storre-frihet-9789...
https://www.bokus.com/bok/9789173379656/hejda-saker-konsten-att-bli-lyck...

30 november 2018 - 13:49

Kategorier