Mildra eller bota demens och alzheimers?

Besvarad av Mats Nordström
Fråga: 
Hej! Vad görs för att bota eller mildra demens och alzheimers? Tack för svar.
Svar: 

I Sverige är det ungefär 160 000 människor som har en demenssjukdom. Det finns många olika typer av demens, men Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Ca 60-70 % av alla som lider av demens har just Alzheimers sjukdom.
Mer fakta om demenssjukdomarnas utbredning kan du läsa på Alzheimerfondens hemsida.

En bra kort genomgång av olika typer av demens finns på Alzheimers.net  (engelska)

Idag finns det inget botemedel mot alzheimers och andra demenssjukdomar. Det finns dock mediciner som ibland lite missledande kallas för bromsmediciner mot alzheimers. I själva verket bromsar de inte utvecklingen av sjukdomen utan lindrar symptomen och är som mest effektiva i de tidiga stadierna av sjukdomen. 
Information om själva sjukdomen och den behandling som finns hittar du på 1177 Vårdguiden.

Det forskas intensivt runt om i världen för att bättre förstå vad det är som gör att man drabbas av just alzheimers, och för att förhoppningsvis äntligen hitta ett botemedel, eller åtminstone något som på riktigt kan bromsa sjukdomen en längre tid.
Under senare år har flera lovande kandidater visat sig inte fungera när forskare testat dem på djupet.
För bara någon månad sedan (oktober 2019) har det dock tänts ett hopp igen för en medicin som saktar ner sjukdomsförloppet. Tidigare i år avbröt det amerikanska läkemedelsföretaget Biogen sina så kallade fas 3-tester av läkemedlet adacanumab då tidiga analyser tycktes visa att det inte hade någon effekt. Nu har det dock en ny analys visat att det ändå verkar fungera och då särskilt om det sätts in tidigt i sjukdomsförloppet. 
Än så länge är det för tidigt att säga om dessa resultat kommer att leda till ett godkänt läkemedel som kan användas av patienter. Fler analyser och godkännande av myndigheter i olika länder behövs först.
Hjärnfonden har en artikel om detta tänkbara genombrott på sin hemsida.

11 december 2019 - 15:31

Kategorier