Mikroplast

Besvarad av Caroline Karlsson
Fråga: 
I vilka produkter kan mikroplaster finnas? Hur sprids mikroplaster ut i naturen? Vad är problemet med mikroplaster? Vad kan vi göra för att minska att mikroplaster sprids ut i naturen?
Svar: 

Hej!

​Mikroplast är små platspartiklar som kan uppstå från platsföremål som hamnat i naturen istället för att återbrukas eller återvinnas. Det kan även komma från pellets eller korn.

​På naturvårdverkets hemsida kan du läsa mer om mikroplast. Även Wikipedia har en artikel om ämnet. Naturskyddsföreningen samlat tips på hur vi kan minska förekomsten av mikroplast i haven på den här länken: https://www.naturskyddsforeningen.se/havsplast

27 februari 2019 - 9:16