Migration

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
vad betyder migration
Svar: 

Hej!
I Svenska akademiens ordlista kan vi läsa att migration betyder "flyttning av flertal individer från en plats till en annan". Ordet härstammar från den latinska ordet migratio som betyder utvandring, förflyttning, verbformen är migro som betyder tåga ur. Ordet kan även användas för vissa företeelser inom biologi och medicin.

"Begreppet migration är ofta förknippat med geografisk rörlighet över territoriella gränser men måste samtidigt förstås som ett politiskt och socialt fenomen." (Citat ur boken Migrationens och etnicitetens epok). Migration kan vara internationell och intern, frivillig eller framtvingad, permanent eller temporär, cirkulär ect... vill du fördjupa dig i ämnet besök gärna närmsta bibliotek där du kan hitta flera böcker som belyser begreppet migration ur olika vetenskapliga discipliner.

 

5 mars 2017 - 18:21