Metasilikat

Besvarad av Andréa Haglund
Fråga: 
Är metasilikat (natriumsilikat Na2SiO3) ett basiskt ämne?
Svar: 

Bland annat på sidan Sciencing.com kan du läsa att natriummetasilikat (enligt den formel du beskrev) är en alkalist, dvs. basisk, substans. 

15 maj 2020 - 0:20