Mest använda ordet i svenskan?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är Sveriges mest skrivna ord 2018?
Svar: 

Vanligaste ordet i svenska är "i". Hela listan hittar du här:
Vanligaste orden - Hämtad från lärare.at

16 januari 2019 - 8:40

Kategorier