Mellan vilka år va kubism?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Mellan vilka år va kubism?
Svar: 

Så här skriver Nationalencyklopedin om kubismen: "modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer".
Källa: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kubism (hämtad 2017-09-12)

12 september 2017 - 10:35