Medieplanering på skolbibliotek

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Hej! I ett skolbibliotek ska man ha aktuell litteratur enligt Skolverket. Vad innebär det? Vi gallrar skönlitteratur som är äldre än år 2000 om det inte har varit utlånat. Då får det vara kvar. Ska vi gallra hårdare? Det samma gäller faktalitteratur. Ska vi vara hårdare? Hur ska man tänka kring uppslagsverk? Hur gamla får de vara?
Svar: 

Gallring är i mångt och mycket samma som medieplanering.
Det finns ett bra svar från 2016 om detta på Bibblan svarar, skrivet av Gunilla Fors. Läs frågan och svaret här!

Jag kan även rekommendera boken Skolbibliotek (2018) av Sofia Malmberg.
Den ger inte exakta råd om gallring, men ger en bra inblick i vad skolbiblioteket har (och kan ha) för funktion och möjligheter.
Utifrån detta blir det ju lättare att gallra.

28 april 2020 - 13:17