Medelåldern för förstföderskor

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Vad är medelåldern för när kvinnor i Sverige föder sitt första barn?
Svar: 

Hej!
Medelåldern för förstföderskor i Sverige varierar i landet. Den senaste statistiken är från 2017.
Lägst är medelåldern i Pajala - 25,6 år.
Högst är medelåldern i Danderyd - 31,8 år.

Statistiska centralbyrån, SCB, har aktuella tabeller här:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befol...

Medelåldern för alla förstföderskor i hela Sverige är 29,3 år.
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sveri...

 

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg
Östersunds bibliotek

23 januari 2019 - 10:59

Kategorier