Materia vid radioativ strålning

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
vad händer med materia vid radioaktiv strålning?
Svar: 

Radioaktiv strålning som träffar materia överför energi så att materian blir mer ostabil. Detta kallas jonisation. Atomerna som materien består av börjar då efterhand falla samman. Är strålningen stark nog skadas materien, exempelvis mänskliga kroppar som kan få cancer. Viss slags materia står sig betydligt starkare mot radioaktiv strålning, exempelvis bly och betong. Radioaktiv strålning används också på ett positiv sätt, exempelvis röntgenstrålning.

Läs mer här på fysik.org
http://www.fysik.org/fileadmin/nrcf/Laerarlyftet/Laboration_Stralning/Alfabetastralning.pdf

Illustrerad vetrenskap
https://illvet.se/fysik/varfor-ar-radioaktiv-stralning-sa-farlig

10 juli 2020 - 21:02