Måste en grav ha en gravsten med namn? Vad gäller om en persons kvarlevor inte är begravda på gravplatsen?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Hej! Jag har två frågor om gravar som tillhör svenska kyrkan. Jag har hört att en grav inte behöver ha någon gravsten eller något namn. Stämmer det och var finns information om detta? Jag undrar också om det får stå namn och födelse- och dödsdatum på en gravsten även om personen inte är begravd i hust den graven? Var kan jag hitta information om detta? Bonusfråga: Finns det en förteckning över personer som fått begravningssceremonier i minneslundar på svenska kyrkogårdar? Var hittar jag i så fall denna förteckning?
Svar: 

Hej,

Kyrkogårdsförvaltningarna i landets kommuner administrerar, sköter och upplåter gravplatser. Jag ställde dina frågor till Lunds kyrkogårdförvaltning och fick följande svar:

  • Det finns ingen skyldighet att som gravrättsinnehavare sätta upp en gravsten. Dock finns ofta olika upplåtelseformer med föreskrifter gällande gravplatsers utformning för olika kyrkogårdar och kyrkogårdskvarter. Likaså finns kyrkogårdskvarter utan föreskrifter. Vill man inte ha en gravsten kan en alltså med fördel välja den typen av kyrkogårdskvarter.
  • När en person inte de facto är begravd på den för personen avsedda gravplatsen är det praxis att detta anges, i regel genom ett tillägg av typen ”in memoriam”, ”till minne av…” etc.
  • Hos kyrkogårdsförvaltningarna kan du få ut förteckningar över de begravningsceremonier som genomförts på deras respektive minnelundar.

https://www.svenskakyrkan.se/lundskyrkogardar

20 december 2017 - 9:53