Maslows behovstrappa

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Maslows behovstrappa
Svar: 

Maslows behovstrappa är en psykologisk teori som rangordnar människans behov i olika nivåer. I Nationalencyklopedien står "Den amerikanska psykologen Abraham Maslow presenterade på 1950-talet en motivationsteori där människans behov är ordnade i fem nivåer: 1) kroppsliga behov, 2) trygghetsbehov, 3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning och 5) behov av självförverkligande.
Maslow antog att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven på nästa nivå viktiga."

Det finns mycket att läsa på nätet om Maslows teori och även om den kritik av teorin som har kommit från andra forskare. Hos Föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoF) hittar du en del om kritiken mot Maslows behovstrappa.

Källor:
Nationalencyklopedin, behovshierarki, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/behovshierarki, hämtad 2014-12-01 Föreningen Vetenskap och Folkbildning, Maslowmyten (VoF), http://www.vof.se/folkvett/ar-1999/nr-2/maslowmyten/, hämtad 2014-12-01

28 november 2014 - 14:07

Kategorier