Marknadssituationen för honung i Australien

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Hej! Jag skriver ett grupparbete och min del gäller marknads situationen för honung i Australien med frågeställningar som hur mycket det produceras, importeras och exporteras och även hur distributionen sker i landet och pris nivån. Jag har försökt att komma i kontakt med en riksorganisation i Australien men inte lyckats med detta. Har ni några tips gällande rapporter eller liknande?
Svar: 

Organisationen Australian honey bee industry council har en del rapporter, nyhetsbrev och annat om honungsindustrin på sin webbplats
https://honeybee.org.au/our-industry/reports/

Se även länkarna nedan för ytterligare information, bland annat en lista på organisationer och webbsidor om bihållning och honungsproduktion

http://www.honeybee.com.au/beeinfo/assn.html

http://www.abc.net.au/news/rural/2016-10-24/horticulture-success-creates...
http://www.agriculture.gov.au/abares/news/media-releases/2016/combing-th...

http://www.tastyhoney.com/blog/general/australian-honey-production-value...

5 september 2017 - 19:57