Marknaders storlek

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Var finner man uppgifter om olika marknaders storlek? Exempel; hur stor är bensinförsäljningen ( i kronor ) i Sverige? Eller hur stor är försäljningen av bijouterier i Sverige?
Svar: 

Statistiska centralbyrån är en källa till mycket statistik, men det är inte alltid lätt att hitta rätt på deras sida, www.scb.se. Det du kan få fram är nettoomsättningen i olika branscher, http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0109__NV0..., och då är branscherna indelade enligt Svensk näringsgrensindelning, http://www.sni2007.scb.se/.
SCB gör också en årlig konsumentprisindexering, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-ko.... De har också en hjälpsam svarstjänst, http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Kontakta-oss/.
Här är till exempel en tabell över nettoomsättningen för bensinstationer, http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0109__NV0... och en tabell över guldsmedsaffärers omsättning, http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0109__NV0...
Hemsidan är inte helt enkel, så ge inte upp för snabbt.

4 april 2016 - 0:30