Mänskliga rättigheter i Kina?

Besvarad av Antonia Simonovic
Fråga: 
hur är de mänskliga rättigheterna i kina?
Svar: 

Hej och tack för din fråga!

Din fråga finns besvarad i arkivet, länk till den här: http://bibblansvarar.se/sv/svar/kinas-befolknings-rattigheter Det finns även en sida som heter www.manskligarattigheter.se som är regeringens hemsida om mänskliga rättigheter.
Där finner du mer information om mänskliga rättigheter i Kina.
exempelvis:
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/asien-och-oceanien?c=kina

Lycka till!

Vänliga hälsningar,
Antonia.

3 februari 2016 - 23:51