Människohandel för sexuella ändamål i Sverige

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Hur ser situationen ut gällande människohandel för sexuell ändamål i Sverige?
Svar: 

Enligt Migrationsverkets statistik för 2019 ökar antalet fall av människohandel. Under det året rapporterades 481 fall av människohandel, av dessa var det 202 personer som exploaterades för sexuella ändamål

Migrationsverkets sida ser du också hur utvecklingen ser ut sedan 2014.
 

22 februari 2020 - 14:41